Liên hệ

  • Hotline : 0974.320.909/ 0985.540.887

  • Thời gian phục vụ: 8h-22h

  •  Add: 8th Floor, H&H Building, Lane 126, Me Tri Ha Str., Nam Tu Liem Dist., Hanoi City

  •  Factory: 116 Hậu Ái , Xã Vân Canh , Hoài Đức , Hà Nội

  •  MST: 0108677478

  •  Website:www.nhatanhjsc.com

  •  Email: nhatanhjsc@gmail.com